• Descontaminació de vehicles fora d'ús

  • Descontaminació de vehicles fora d'ús

  • Descontaminació de vehicles fora d'ús

  • Descontaminació de vehicles fora d'ús

  • Descontaminació de vehicles fora d'ús

 

REFESA ha instal•lat un centre de descontaminació de vehicles que permet extreure tots els fluids i residus perillosos abans de premsar el vehicle i transportar-lo fins al seu destí final, on es donarà un nou ús a la ferralla i se n'eliminaran de forma segura els subproductes perillosos que no poden tenir una segona vida útil.

Les instal·lacions de REFESA dedicades a la descontaminació de vehicles fora d'ús (VFU) es composa de:

- Zona de recepció i emmagatzematge dels VFU
- Zona de descontaminació
- Zona d'emmagatzematge dels vehicles descontaminats
- Zona de premsatge
- Zones d'emmagatzematge de residus

REFESA garanteix el correcte tractament dels residus procedents dels vehicles al final de la seva vida útil (VFU) i dels seus components, facilitant la reducció de residus que se'n desprèn, i n'assegura uns correctes processos, tal i com estableixen les normatives vigents que en garanteixen un correcte tractament i milloren la protecció envers el medi ambient.

 

Pla Engega 2019

Baner Engega 2019REFESA col.labora amb el programa Engega promogut pel Govern d'Andorra des del seu inici, el qual a finals d'agost del 2014, segons dades del Govern, s'havien desballestat més de la meitat dels vehicles que s'havien acollit al programa, un 53,8%.

Els punts de venda de vehicles són els encarregats de gestionar les sol·licituds i descomptar l'import de l'ajut directament en el moment de la compra.

Icono link www.plaengega.ad

 

Serveis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Destrucció de dispositius informàtics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Buidatge i desmantellament de locals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Recollida, transport i gestió residus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Compra de metalls, ferralla i bateries

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Descontaminació de vehicles fora d'ús

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Servei de màquina amb tisores