• Recollida, transport i gestió de residus

  • Recollida, transport i gestió de residus

  • Recollida, transport i gestió de residus

 

Per exercir el servei de recollida, transport i gestió de residus REFESA disposa del codi de gestor T-0001 que lliura el Departament de Medi Ambient a tots els gestors transportistes de residus autoritzats.

Oferim el servei integral de recollida i transport de tot tipus de residus ja siguin valoritzables o no valoritzables: pneumàtics, ferralla, olis, bateries, metalls, equips informàtics, fusta, piles, plàstic...

REFESA disposa de vehicles autoritzats preparats per al transport de tot tipus de residus.

Serveis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Destrucció de dispositius informàtics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Buidatge i desmantellament de locals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Recollida, transport i gestió residus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Compra de metalls, ferralla i bateries

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Descontaminació de vehicles fora d'ús

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Servei de màquina amb tisores